RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sklapanje ugovora o djelu umjesto ugovora o radu

Predmet: Kod rada radnice koja je obavljala poslove knjigovodstvenog savjetnika, kontrole, knjiženja i prijenosa podataka i poslove kontrole zakonitosti rada računovodstva, radi se o radnom odnosu koji podliježe obvezi sklapanja ugovora o radu u pisanom obliku.

Broj presude: Gž-4208/2016, od 18. svibnja 2017.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Slijedom navedenoga, kod rada radnice R.P., koja je u kritičnom razdoblju obavljala poslove knjigovodstvenog savjetnika, kontrole, knjiženja i prijenosa podataka i poslove kontrole zakonitosti rada računovodstva, radi se o radnom odnosu koji podliježe obvez sklapanja ugovora o radu u pisanom obliku, te prijave radnice tijelu HZZO, jer je navedena radnica kroz obuku i naprijed navedene poslove radila s drugim radnicama I-okrivljenika i to u radnom vremenu poslodavca, te na sredstvima poslodavca i u njegovom prostoru, pa je neprihvatljiv navod žalitelja gdje kao argument rada radnice na sredstvima I-okr. navode da se radi o tajnim podacima, koji se ne mogu iznositi iz prostorija I-okr., s obzirom da je uobičajena praksa kod poslovnih subjekata da za knjigovodstvene poslove angažiraju knjigovodstvene obrte ili pravne osobe koje se bave tom djelatnošću i rade na svojim sredstvima rada i u svom prostoru.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)