Šteta zbog naleta divljači


Predmet: Za štete od divljači počinjene na javnoj šteti odgovara osoba koja gospodari lovištem prema objektivnom kriteriju osim ako je štetu skrivljenim postupanjem prouzročio sam vozač ili ako ju je skrivila osoba koja upravlja javnom cestom zbog propusta u njezinom održavanju za sigurno korištenje svih onih kojima je namijenjena.

Broj presude: Gž-1767/2021-2, od 11. svibnja 2021., od 20.07.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Odredbom čl 50 Zakona o cestama Narodne novine 84 11 u daljnjem tekstu ZC propisano je da se za štetu trećim osobama nastalu na javnoj cesti zbog naleta na divljač odgovara po osnovi krivnje st 1 te da pravna osoba koja upravlja javnom cestom odnosno koncesionar odgovara za takvu štetu nastalu na javnoj cesti ako javna cesta na zahtjev osobe koja gospodari lovištem nije označena prometnom signalizacijom i opremom u skladu s posebnim propisima st 2 Dakle za štete od divljači počinjene na javnoj šteti odgovara osoba koja gospodari lovištem prema objektivnom kriteriju osim ako je štetu skrivljenim postupanjem prouzročio sam vozač ili ako ju je skrivila osoba koja upravlja javnom cestom zbog propusta u njezinom održavanju za sigurno korištenje svih onih kojima je namijenjena Nesporno je ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu