Stjecanje bez osnove – ukidanje odluke


Predmet: U trenutku kada je Vrhovni sud Republike Hrvatske ukinuo drugostupanjsku odluku i predmet vratio na ponovno suđenje drugostupanjskom sudu, otpala je pravna osnova po kojoj je tuženicima isplaćen dosuđeni iznos, te su zaprimanjem navedene revizijske odluke tuženici sporni iznos trebali vratiti tužitelju.

Broj presude: Gž-139/2020-2, od 8. travnja 2021., od 20.07.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Člankom 1111 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 i 78 15 dalje u tekstu ZOO određeno je da kad dio imovine neke osobe na bilo koji način prijeđe u imovinu druge osobe a taj prijelaz nema osnove u nekom pravnom poslu odluci suda odnosno druge nadležne vlasti ili zakonu stjecatelj je dužan vratiti ga odnosno ako to nije moguće naknaditi vrijednost postignute koristi Obveza vraćanja odnosno nadoknade vrijednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila ili koja je kasnije otpala Člankom 1115 ZOO a propisano je da kad se vraća ono što je stečeno bez osnove moraju se vratiti plodovi i platiti zatezne kamate i to ako je stjecatelj nepošten od dana stjecanja a inače od dana podnošenja zahtjeva Na temelju citiranih činjeničnih utvrđenja prvostupanjski sud je protivno paušalnim žalbenim prigovorima tuženika pravilno zaključio da je ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu