Stjecanje prava vlasništva


Predmet: Posjed tužitelja nije imao potrebne sve kvalitete za stjecanje prava vlasništva, budući da roditelji tužitelja nisu mogli na tužitelja prenijeti više prava nego što su ga sami imali.

Broj presude: Gž-5/2021-2, 19. veljače 2021., od 14.06.2021

Sud: Županijski sud u Karlovcu

Na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja sud je zaključio da je tužbeni zahtjev tužitelja osnovan budući su ispunjene sve pretpostavke propisane člankom 159 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Nar nov br 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 152 14 81 15 94 17 dalje ZV Tako je sud pogrešno zaključio da na strani tužitelja postoji poštenje u posjedovanju utemeljeno na pravnom osnovu darovanja predmetne nekretnine od roditelja odnosno majke Naime iz stanja spisa i rezultata provedenog dokaznog postupka proizlazi da nisu ispunjene pretpostavke propisane odredbom članka 159 ZV a odnosno posjed tužitelja nije imao potrebne sve kvalitete za stjecanje prava vlasništva budući roditelji tužitelja nisu mogli na tužitelja prenijeti više prava nego što su ga sami imali Suprotno zaključku prvostupanjskog suda a što se ističe i u žalbi tuženika niti majka tužitelja kao ni njen suprug prednik tužitelja nisu stekli pravo vlasništva spornog stana S tim u vezi ovdje je potrebno istaknuti da se ovršni postupak koji je u tijeku temelji na pravomoćnoj i ovršnoj presudi Općinskog suda u Zaboku poslovni broj P 974 84 od 26 studenog 1985 kojom je predniku ovdje tužitelja naloženo iseliti iz predmetnog stana odnosno isprazniti stan od svih osoba i stvari i predati ga tužitelju na slobodno raspolaganje U tom postupku nesporno je utvrđeno da je prednik tužitelja temeljem kredita ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu