Stjecanje prava vlasništva


Predmet: S obzirom da su tužitelji, kako je već obrazloženo, stekli pravo vlasništva odlukom nadležnog tijela, to prema stavu ovog suda nije moguće istodobno stjecanje tog prava i po drugoj osnovi, odnosno temeljem zakona-dosjelošću.

Broj presude: Gž-486/2021-2, od 27. listopada 2021, od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Sukladno članku 388 stavka 2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 i 152 14 dalje u tekstu ZVDSP stjecanje promjena pravni učinci i prestanak stvarnih prava do stupanja na snagu navedenog zakona prosuđuju se prema pravilima koja su se primjenjivala u trenutku stjecanja promjene i prestanka prava i njihovih pravnih učinaka Na temelju pravnog pravila paragrafa 1460 bivšega OGZ a koja pravila su se ranije primjenjivala temeljem Zakona o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 6 travnja 1941 godine i za vrijeme neprijateljske okupacije Službeni list SFRJ broj 86 1946 odnosno koja pravila se danas primjenjuju temeljem Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6 travnja 1941 godine Narodne novine broj 73 91 za stjecanje prava vlasništva dosjelošću bile su potrebne slijedeće pretpostavke Sposobnost stjecatelja sposobnost stvari da bude u vlasništvu posjed određene kvalitete i vrijeme dosjelosti određeno zakonom 30 godina ili 40 godina Osim toga i prema odredbi članka 23 stavak 4 ranije važećeg Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima Narodne novine broj 53 91 9 92 i 77 92 dalje u tekstu ZOVO koji Zakon je stupio na snagu 1 rujna 1980 savjesni posjednik nepokretne stvari na kojoj drugi ima pravo vlasništva stječe ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu