RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Predmet: Ako pravni prednik tužitelja nije držao stan u posjedu kao samostalni posjednik, to niti kasniji tužiteljev posjed stana nije mogao imati traženu kvalitetu samostalnog posjeda.

Broj presude: Gž-224/2018-2, od 28. rujna 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

U odnosu na eventualno kumulirani zahtjev za utvrđenjem da je pok. baka tužitelja temeljem zahtjeva za kupnju stana zaključila sa tuženikom Ugovor o kupoprodaji stana, te da je tužitelj temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pok. E. M. stekao pravo vlasništva istog stana potrebno je odgovoriti da je pravilan zaključak prvostupanjskog suda da tužitelj ovakvim zahtjevom traži utvrđenje više činjenica, a ne postojanje kakvog prava ili pravnog odnosa u smislu odredbe članka 187. stavak 1. ZPP-a.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)