Stjecanje prava vlasništva dosjelošću za korist pravnih osoba


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu