Stjecanje prava vlasništva na nekretninama jedinica lokalne samouprave


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu