RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje prava vlasništva na nekretnini

Predmet: Pravni učinci dosjelosti kao izvornog načina stjecanja prava vlasništva nastupaju po samom pravu (ipso iure) istekom potrebnog vremena za stjecanje prava vlasništva dosjelošću ako su ispunjeni i ostali uvjeti koje propisuje zakon o stjecanju putem dosjelosti.

Broj presude: Gž-860/2018-2, od 31. siječnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Prema pravnim pravilima iz paragrafa 1460. do 1472. i paragrafa 1477., OGZ-a koja pravila se primjenjuje temeljem Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. (Nar. nov., br. 73/91.), dosjelošću se stječe pravo vlasništva stvari samostalnim posjedovanjem te stvari ako je posjed zakonit, istinit i pošten, ili barem pošten, s tim da je pretpostavka poštenja posjeda stjecanja prava vlasništva dosjelošću ispunjena ako posjednik sve vrijeme dosjelosti smatra da je stvar koju posjeduje njegova odnosno da ne zna ili ne može znati da nije njegova.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)