RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje vlasništva na novoformiranoj zemljišnoknjižnoj čestici

Predmet: Pravomoćnošću odluke kojom je tuženiku naloženo da je dužan trpjeti provedbu prijavnog lista smatra se da je tuženik dao suglasnost koja je potrebna za provedbu prijavnog lista u zemljišnoj knjizi.

Broj presude: Gž-1287/17-2, od 3. prosinca 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Pravomoćnošću odluke kojom je tuženiku naloženo da je dužan trpjeti provedbu prijavnog lista se stoga smatra da je tuženik dao suglasnost koja je potrebna za provedbu prijavnog lista, ali zemljišnoknjižni sud ne provodi prijavni list po naredbi parničnog suda, već to zemljišnoknjižni sud čini po službenoj dužnosti pošto mu tijelo nadležno za katastar dostavi prijavni list o promjeni u katastru zemljišta.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)