Stupnjevita tužba


Predmet: Pravilno je shvaćanje suda prvog stupnja kako izvedeni dokazi ne dokazuju postojanje imovinskopravnog interesa tužitelja za manifestacijski zahtjev. Iz njih proizlazi kako tuženik nije uporabio tuđu stvar u svoju korist niti je ostvario neku korist od uporabe predmetnih autobusa.

Broj presude: Gž-1324/2021-3, od 10. rujna 2021, od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Ponajprije valja istaći da kod stupnjevite tužbe sud odlučuje u dva stupnja Prvi stupanj jest odluka o manifestacijskom zahtjevu to jest o zahtjevu za polaganjem računa i drugom O tome se može odlučiti u pravilu na dva načina Prvi način jest da po čl 325 a st 1 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 129 00 88 01 117 03 88 05 2 07 96 08 123 08 57 11 25 13 89 14 70 19 dalje ZPP sud prvog stupnja rješenjem prihvatiti zahtjev za polaganje računa i drugo Protiv tog rješenja samo tuženik može izjaviti žalbu u roku od osam dana Drugi način je da po čl 186 b st 4 ZPP rješenjem protiv koga nije dopuštena žalba pozove tužitelja da u određenom roku postavi određeni zahtjev ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu