Sudska nadležnost - zahtjev za isplatu povrata poreza


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu