Sudska odluka kao temeljm razvrgnuća suvlasničke zajednice


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu