Suvlasnički dio nekretnine kao predmet ovrhe


Predmet: Predmet ocjene da li je suvlasnički dio neupisane kuće u zemljišnim knjigama predmet ovrhe, predstavlja sporno pitanje koje može biti predmet utvrđenja isključivo u ovršnom postupku u kojem je i utvrđena vrijednost nekretnine koja je bila predmet ovrhe.

Broj presude: Gž-4320/2019-2, od 21. travnja 2021., od 20.07.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Nije sporno da se među strankama vodio ovršni postupak pod poslovnim brojem Ovr u kojem je tuženik bio u svojstvu ovrhovoditelja a tužitelj u svojstvu ovršenika da je sudski vještak u tom ovršnom postupku procijenio tržišnu vrijednost suvlasničkih udjela tužitelja od 1054 dijela čestica čk br da su na predmetnim česticama izgrađene obiteljske kuće da kuće nisu evidentirane u zk operatu te da se na čk br 6 nalazi obiteljska kuća tužitelja evidentirana u katastru ali neupisana u zemljišnim knjigama da je vještak u elaboratu naveo da su na predmetnim česticama izgrađene obiteljske kuće koje nisu evidentirane u zemljišnoknjižnom operatu te da se u nalazu neće utvrđivati legalnost izgrađenih objekata ili stvarno vlasništvo niti će se njihova vrijednost uzeti u obzir prilikom procjene vrijednosti nekretnina upisanih u zk ul broj k o da je tuženik u tom postupku na dražbi kupio suvlasnički dio nekretnina tuženika kako su iste bile upisane u zemljišnim knjigama da je suvlasnički dio navedenih čestica rješenjem o dosudi dosuđen tuženiku da je zaključkom suvlasnički dio predan ovrhovoditelju te da se tuženik na temelju pravomoćnog rješenja ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu