RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Teret dokazivanja u antidiskriminacijskim sporovima

Predmet: Zakonom je uvedeno odstupanje od standardnih pravila o dokazivanju u parničnim postupcima za slučaj pružanja antidiskriminacijske sudske zaštite, pa tako stranka koja se poziva na diskriminaciju nije dužna dokazati, sa stupnjem sigurnosti, da je do nejednakog postupanja došlo, već je dovoljno da učini vjerojatnim da je do diskriminacije došlo.

Broj presude: Revr 50/16-3 od 14. travnja 2016.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Dakle, standard vjerojatnosti koju je potrebno postići, a na što se poziva prvim pitanjem tužiteljica, valja interpretirati u smislu Europskih direktiva o zabrani nejednakog postupanja, a što bi značilo da bi osoba koja se na diskriminaciju poziva morala učiniti vjerojatnim da je došlo do njenog stavljanja u nepovoljniji položaj, odnosno da je uznemiravano njeno dostojanstvo po redovnim pravilima iskustva i na temelju indicija u konkretnom slučaju.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)