Tražbina u kunskoj protuvrijednosti strane valute


Predmet: Nema zapreke da se mjenicom izdanom na iznose u kunama osigura tražbina u kunskoj protuvrijednosti strane valute.

Broj presude: Rev 4467/2019-2, od 12. svibnja 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U konkretnom slučaju tuženik je tužiteljev dužnik iz osnovnog pravnog posla ugovora o kreditu kojim se radi namirenja duga iz tog ugovora obvezao izdati tužitelju bjanko mjenicu a ujedno je i mjenični dužnik pa postoji istovjetnost tuženikovog mjeničnog duga i njegovog duga iz kredita Ispunjenjem svoje mjenične obveze tuženik bi ispunio i ugovornu obvezu Stoga suprotno navodima revizije nižestupanjski sudovi nisu počinili bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl 354 st 1 u vezi s čl 191 st 1 ZPP obzirom na okolnost da je tužitelj u podnesku od 16 rujna 2010 naveo da tužbeni zahtjev temelji na ugovoru o kreditu Identično shvaćanje zauzeto je odluci revizijskog suda br Rev 209 08 2 od 9 rujna 2009 Nadalje nisu osnovani niti revizijski navodi tuženika kojima upire na pogrešnu valutu obveze u kojoj su sudovi dosudili iznos obveze a na čemu tuženik temelji prigovor nezakonito ispunjene mjenice Naime nema zapreke da se mjenicom izdanom na iznose u ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu