Tromjesečni statistički izvještaj

Datum: 29.09.2008, Ponedjeljak
Autor: A.B.

Obrtnici i fizičke osobe
koje imaju registriranu djelatnost te su obveznici poreza na
dobit, prema Programu statističkih aktivnosti Republike
Hrvatske 2008.-2012. (Nar.nov., br. 65/08.) te godišnjem
provedbenom planu statističkih aktivnosti za 2008 (Nar.nov.,
br. 65/08.) i mišljenju FINE, obvezni su sastaviti i predati
u FINI tromjesečni statistički izvještaj na obrascu TSI-POD
(te godišnji financijski izvještaj na obrascu GFI-POD). O
ispunjavanju statističkog izvještaja za razdoblje siječanj –
rujan 2008. možete pročitati u časopisu RRIF broj 10/08. na
str. 48.*

*Uputom o provođenju dijela statističkih istraživanja koja
se odnose na isplate plaća i materijalnih prava radnika,
propisano je da su obveznici popunjavanja obrazaca SPL i TMP
samo pravne osobe, dakle obrtnici nisu obvezni popunjavati
ove obrasce.

Povratak na vijesti