RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Troškovi izravne naplate

Predmet: Prvostupanjski je sud pravilno postupio kada je priznao ovrhovoditelju trošak izravne naplate i to trošak pribavljanja potvrde pravomoćnosti i ovršnosti presude kao i potvrde nadležne Porezne uprave, koji trošak je bio potreban za ovrhu.

Broj presude: GžOvr-4/2019-3, od 12. kolovoza 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

U odnosu na žalbene navode da je neosnovano priznat trošak pribavljanja potvrde ministarstva jer je ta potvrda besplatna i pribavljena od javnopravnog tijela u smislu odredbe članka 159. Zakona o općem upravnom postupku za čije izdavanje navedeno tijelo ne zaračunava novčanu naknadu radi čega da ovrhovoditelj nije imao nikakve troškove niti je za to priložio račun treba reći da nije sporno da je Porezna uprava za izdavanje navedene potvrde ne zaračunava naknadu, kako to pravilno navodi žalitelj, kao što niti sud ne zaračunava naknadu za izdavanje potvrde pravomoćnosti i ovršnosti, ali punomoćnik stranke - odvjetnik, temeljem Tbr. 32. stavak 2. i 3. Tarife ima pravo zatražiti odvjetničku nagradu za radnje koje je poduzeo. Neosnovano žaliteljica navodi da je sudjelovanje odvjetnika u postupku izravne naplate bilo nepotrebno jer je, protivno stavu žaliteljice, stranka ovlaštena radi zaštite svojih prava ovlastiti za zastupanje odvjetnika.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)