Tužbeni zahtjev


Predmet: Po ocjeni ovog suda, tužbeni zahtjev je pravilno postavljen. Radi se o tužbi kojom se traži predaja u posjed od posjednika nevlasnika i kako se radi o poljoprivrednom zemljištu, a ne stanu, kući ili drugom objektu, pravilno je tužitelj zatražio da mu tuženik preda u posjed nekretninu koja je određena onako kako je navedena u zemljišnoj knjizi pri čemu način na koji će tuženik izvršiti predaju posjeda tužitelju nije bitan za usvajanje tužbenog zahtjeva.

Broj presude: Gž-814/2022-2, od 7. srpnja 2022., od 17.10.2022

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Prema odredbi članka 354 stavak 1 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 58 93 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 Odluka USRH 84 08 96 08 Odluka USRH 123 08 ispravak 57 11 148 11 25 13 89 14 i 70 19 dalje ZPP bitna povreda odredaba parničnog postupka postoji ako sud u tijeku postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog Zakona a to je bilo ili je moglo biti od utjecaja na donošenje zakonite i pravilne presude Odredbom članka 186 ZPP a propisano je što treba sadržavati tužba dok je odredbom članka 281 ZPP a propisano da kada sud utvrdi da je tužba nerazumljiva ili nepotpuna ili da postoje nedostaci koji se tiču sposobnosti tužitelja ili tuženika da budu stranke u parnici ili nedostaci u pogledu zakonskog zastupanja stranke ili nedostaci koji se odnose ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu