Ugovor o djelu – naknada za obavljanje dodatnih poslova


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu