Ugovor o kreditu – mjesna nadležnost


Predmet: U navedenom predmetu između parničnih stranaka zaključen Ugovor o kreditiranju, ali je isti sklopljen u poslovnici tuženika u P., da je tužitelj osoba sa prebivalištem u P., pa je za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari stvarno i mjesno nadležan Općinski sud u P.

Broj presude: Gž-56/2020-2, od 4. veljača 2019., od 13.04.2020

Sud: Županijski sud

Spornom odredbom Ugovora o kreditu ugovorena je nadležnost suda u mjestu sjedišta kreditora Z pa se žalitelj pravilno poziva na odredbe Zakona o zaštiti potrošača Narodne novine broj 79 07 125 07 75 09 79 09 84 10 78 12 i 56 13 dalje ZZP u kojem Zakonu je implementirana i smjernica 99 13 Europske ekonomske zajednice o nepoštenim odredbama potrošačkih ugovora te se na taj način hrvatsko zakonodavstvo uskladilo s pravnom stečevinom Europske unije u području zaštite potrošača Prema članku 49 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 88 01 112 99 117 03 88 05 2 07 84 08 96 08 123 08 57 11 25 13 i 89 14 u nastavku teksta ZPP ugovorna odredba o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo i koja je suprotna načelu savjesnosti i poštenja i uzrokuje znatnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu potrošača je nepoštena ugovorna odredba To iz razloga što ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu