RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ugovor o kreditu – zastara

Predmet: Prilikom odlučivanja o istaknutom prigovoru zastare treba utvrditi da li je kredit otplaćivan putem anuiteta kako je to ugovoreno, te ukoliko jeste tada zastarni rok za tražbinu tužiteljice iznosi 3 godine od dana dospijeća pojedinog anuiteta.

Broj presude: Gž-666/18-3, od 8. studenoga 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Kao što je već navedeno iz priložene dokumentacije proizlazi da je dospjela a nenaplaćena zatezna i ugovorna kamata uglavničena, te da tužiteljica na tako ukupno utvrđeni iznos ponovno traži isplatu zakonske zatezne kamate. Prema odredbi članka 279. na dospjelu a neisplaćenu ugovornu ili zateznu kamatu, te na druga dospjela povremena novčana davanja ne teče zatezna kamata, izuzev kad je to zakonom određeno. Na iznos neisplaćene kamate može se zahtijevati zatezna kamate samo od dana kad je sudu podnesen zahtjev za njezinu isplatu. Dakle, imajući u vidu navedenu zakonsku odredbu, tužiteljica ostvaruje pravo na isplatu kapitaliziranih zateznih i ugovornih kamata samo za dio glavnice koji je podmiren, te na taj iznos može tražiti zakonsku zateznu kamatu od dana podnošenja.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)