Ugovor o najmu stana


Predmet: Od nasljednika, odnosno pravnog sljednika, tužiteljica bi mogla tražiti da joj omogući nastavak izvršenja ugovora (stanovanje u stanu) odnosno, raskid ugovora zbog neispunjenja, u kojem slučaju bi također imala pravo na naknadu štete.

Broj presude: 33 Gž-2177/2021-2, od 11. listopada 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Neosnovano se tužiteljica poziva na čl 24 st 2 Zakona o najmu stanova NN br 91 96 48 98 66 98 22 06 68 18 105 20 dalje ZNS navodeći da je tuženica iako nije nasljednica najmodavca njezin pravni slijednik kao novi vlasnik stana radi čega bi morala preuzeti obveze iz ugovora o najmu Pravni slijednik u smislu navedene odredbe jest pravni slijednik pravne osobe u slučaju smrti ili promjene najmodavca odnosno prestanka najmodavca kao pravne osobe prava i dužnosti najmodavca iz ugovora o najmu stana prelaze na njegova nasljednika ili pravnog sljednika Tuženica koja nije nasljednica najmodavca iz ugovora po odredbama Zakona o nasljeđivanju već je pravo vlasništva na stanu stekla na temelju druge pravne osnove ne može se smatrati pravnim slijednikom u smislu odredbe čl 24 st 2 ZNS Isto proizlazi i iz čl 577 ZOO čije se odredbe na temelju čl 551 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine br 35 05 41 08 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu