Ukidanje nužnog prolaza i prava služnosti puta


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu