RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uknjižba prava vlasništva na dijelu nekretnine

Predmet: Ne može se tužbom tražiti uknjižba isključivog prava vlasništva samo na dijelu nekretnine.

Broj presude: PŽ-6287/11 – 3, od 11. studenog 2014.

Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Da bi tužitelj mogao postaviti tužbeni zahtjev kako je postavio, najprije bi morao izvršiti parcelaciju (cijepanje, zemljišnoknjižne čestice prema površini koju koristi) kako bi se nova nekretnina kao novostvorena čestica mogla označiti posebnim katastarskim brojem i površinom i kako bi mogla biti izvršena promjena prava vlasništva na postojećoj nekretnini (ne temelju odgovarajućeg elaborate pregledanog i potvrđenog od strane nadležnog tijela za katastar sukladno odredbi čl. 53. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina – Nar. nov., br. 16/07., 152/08., 124/10., 56/13., 121/16. i 97/17.) pa tek tada tražiti uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama, uz ispravno navođenje oznaka nekretnina kako je označeno u zemljišnim knjigama, a ne u posjedovnom listu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)