Uknjižba prava vlasništva na dijelu nekretnine


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu