Upis u sudski registar promjena članova uprave i odredbi društvenog ugovora / ništetnost odluke skupštine društva


Predmet:

Kada odlučuje o upisu u sudski registar, registarski sud dužan je po službenoj dužnosti paziti na ništetnost odluka skupštine temeljem kojih se upis zahtijeva.Broj presude: Rev 1231/2021-7, od 14. rujna 2022. , od 22.03.2023

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Rješenjem nadležnog suda upisane su u sudski registar promjene članova uprave i odredbi društvenog ugovora za subjekt upisa Drugostupanjskim rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba sudionika i njezina dopuna te je potvrđeno pobijano prvostupanjsko rješenje Vrhovni sud Republike Hrvatske dopustio je rješenjem suda podnošenje revizije protiv drugostupanjskog rješenja zbog pravnog pitanja koje glasi Je li registarski sud kada odlučuje o upisu u sudski registar dužan po službenoj dužnosti paziti na ništetnost odluka skupštine temeljem kojih se upis zahtijeva 8 Radi odgovora na predmetno pravno pitanje prvenstveno valja polaziti od odredaba Zakona o sudskom registru Narodne novine br 1 95 57 96 1 98 30 99 45 99 54 05 40 07 91 10 90 11 148 13 93 14 110 15 i 40 19 dalje ZSR i odredaba Zakona o trgovačkim društvima Narodne novine br 11 93 34 99 121 99 52 00 118 03 107 07 146 08 137 09 111 11 125 11 68 13 110 15 i 40 19 dalje ZTD Nadalje valja polaziti i od odredaba Zakona o obveznim odnosima Narodne novine br 35 05 41 08 125 11 78 15 i 29 18 dalje ZOO U obzir valja uzeti i sudsku praksu koja premda neformalan čini izvor prava na način uvjerljivosti svoje pravne argumentacije 9 Glavom III ZSR a uređen je postupak upisa u registar Odjeljkom 1 istoga Zakona regulirano je područje prijave i ispitivanja prijave za upis Tako je čl 40 ZSR a propisano koji se prilozi podnose uz prijavu za upis dok je čl 43 ZSR a regulirano ispitivanje pretpostavki za upis Prema odredbi čl 43 st 1 ZSR a prije nego što donese rješenje o upisu registarski sud ispituje je li udovoljeno pretpostavkama za osnovanost prijave i zahtjeva za upis Odredbom čl 43 st 3 ZSR a propisane su pretpostavke uz ispunjenje kojih je prijava za upis osnovana 9 1 Nomotehnički gledano neke od tih pretpostavki u sebi nužno sadrže i upućivanje na ispitivanje valjanosti akata koji su priloženi uz prijavu za upis Doduše to nije izričito propisano tom odredbom ali bi ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu