Upit u vezi platformskog rada

Datum: 12.12.2023, Utorak
Klasa: 110-01/23-01/257
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

U vezi s Vašim upitom u pogledu promjena na području rada koji se obavlja korištenjem digitalnih platformi a koje od 1 siječnja 2024 donose recentne zakonske odredbe kojima je Zakon o radu Narodne novine broj 93 14 127 17 98 19 151 22 i 64 23 Odluka Ustavnog suda RH dopunjen s novom Glavom IV a pod naslovom Rad putem digitalnih radnih platformi u nastavku dajemo sljedeći odgovor Odredbama iz članka 221 a do članka 221 p Zakona o radu po prvi put u hrvatskom radnom zakonodavstvu uređena je materija vezana za rad koji se obavlja korištenjem digitalnih radnih platformi na način da su definirani pojmovi i propisana posebna prava i obveze svih sudionika koji se aktivno pojavljuju pri obavljanju takvog rada zajamčena je adekvatna razina zaštite prava i interesa radnika i drugih fizičkih osoba koji izvršavaju pojedinačne poslove putem toga novog oblika organizacije rada koji se razvio zahvaljujući napretku digitalne tehnologije te propisana presumpcija postojanja radnog odnosa ispunjenjem određenih kriterija odnosno iznimka od navedene presumpcije koja se odnosi na mali opseg ostvarenih primitaka fizičke osobe u određenom referentnom razdoblju Ujedno u cilju transparentnosti rada korištenjem digitalnih radnih platformi i osiguravanja mogućnosti praćenja trendova na ovom brzorastućem tržištu rada te omogućavanja učinkovitog nadzora takvog rada od strane nadležnih tijela a koji je u naravi zbog svoje posebnosti otežan što se prije svega očituje u načinu rada koji se obavlja posredstvom digitalne tehnologije u broju sudionika koji se pojavljuju u tom odnosu te u fleksibilnosti i stalnim promjenama koje takav rad donosi na tržištu rada zakonskim odredbama uvodi se obveza vođenja evidencije o takvom radu Evidenciju o radu korištenjem digitalnih radnih platformi voditi će ministarstvo nadležno za rad putem Jedinstvene elektroničke evidencije rada skraćeno sustav JEER odnosno informacijskog sustava koji se ustrojava i vodi u skladu s posebnim propisom o suzbijanju neprijavljenoga rada Navedena evidencija sadržavat će dvije grupe podataka i to podatke o digitalnim radnim platformama i agregatorima Registar digitalnih radnih platformi i agregatora te podatke o pokazateljima opsega rada korištenjem tih platformi Oblik sadržaj način vođenja te rokovi za dostavu podataka u evidenciju detaljno su razrađeni u odredbama Pravilnika o evidenciji rada korištenjem digitalnih radnih platformi koji će se u narednim danima objaviti u Narodnim novinama a čije odredbe također stupaju na snagu od 1 siječnja 2024 Ukratko u Registar će se upisivati sve digitalne radne platforme i njihovi agregatori koji posluju na tržištu Republike Hrvatske neovisno o njihovom poslovnom nastanu putem e usluge Registar digitalnih radnih platformi i agregatora u okviru sustava e Građani a o čemu će ministarstvo izdavati potvrdu s evidencijskim brojem koja će se preuzimati unutar same e usluge Registar digitalnih radnih platformi i agregatora U suprotnom ni digitalna radna platforma ni agregator neće smjeti na području Republike Hrvatske obavljati registriranu djelatnost ako nisu upisani u evidenciju ministarstva S obzirom da Vaša tvrtka kako to proizlazi iz upita obavlja djelatnost zastupanja odnosno posredovanja za više digitalnih radnih platformi dakle kao agregator naglašavamo da će upis u Registar u tom slučaju za Vas kao i za sve druge agregatore biti dužna izvršiti platforma odnosno sve one digitalne radne platforme s kojima ste ugovorili posredovanje na tržištu s naznakom podataka o sklopljenom ugovoru o posredovanju odnosno podataka o početku i završetku poslova posredovanja Jednom dodijeljeni evidencijski broj pri prvom upisu je jedinstven i neće se mijenjati bez obzira na broj ili eventualno kasnije evidentiranje novih ugovora o posredovanju s drugim digitalnim radnim platformama Svaki agregator kao i svaka digitalna radna platforma po provedenom upisu bit će dužna u pravnom prometu u poslovnim ispravama na svakom dopisu i ugovoru navoditi svoj dodijeljeni broj pod kojim je upisana u evidenciju ministarstva Također podaci o pokazateljima opsega rada korištenjem digitalnih radnih platformi kao što su primjerice podaci o vrsti ugovornog odnosa tzv platformskog radnika koji je obavio pojedinačan posao ili vrijeme i mjesto obavljanja konkretnog posla i dr odvijat će se putem sustava JEER na način da će ona radna platforma putem koje je na zahtjev primatelja usluge krajnjeg korisnika odnosno naručitelja usluga izvršena korištenjem digitalne tehnologije dostavljati propisane podatke direktno u sustav JEER Dakle propisane podatke o pokazateljima opsega rada uvijek će dostavljati platforme neovisno o tome postoji li ugovorni odnos radnika ili druge fizičke osobe izravno s platformom ili s njezinim agregatorom Međutim da bi dostavljeni podaci bili točni obveza je agregatora dostavljati platformi s kojom ima ugovorenu suradnju podatak o vrsti ugovora koji ima sklopljen s radnikom ili drugom fizičkom osobom odnosno u slučaju promjene tih podataka što prije o tome obavijestiti platformu s kojom ima ugovorenu suradnju a najkasnije u roku od tri dana od nastale ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja