Usluga odvoza komunalnog otpada


Predmet: Tužitelj tijekom postupka nije dokazao pružanje navedenih usluga tuženici, s obzirom da nije osporio njen prigovor da je nekretnina koja je u vlasništvu iste nepogodna za stanovanje pa da nije korištena ni od strane tuženice ni od strane trećih osoba.

Broj presude: Gž-1467/2021-2, od 27. listopada 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Predmet spora je zahtjev za isplatu troškova za pruženu uslugu odvoza komunalnog otpada stambenom prostoru u S za razdoblje od srpnja do prosinca 2018 a među strankama nije sporno da je tužitelj ovlašten na pružanje komunalne usluge odvoza komunalnog otpada te da je tuženica vlasnica predmetnog stambenog prostora Kako je sporno postojanje ugovornog odnosa stranaka te da li tužitelj ima zakonsku ovlast naplatiti utužene iznose prema računima za uslugu koja nije pružena prvostupanjski sud primjenjujući odredbe čl 30 st 1 i 5 Zakona o održivom gospodarenju otpadom Narodne novine broj 94 13 te odredbe čl 33 st 1 3 istog Zakona ističe imajući u vidu da je teret dokaza u svezi pružanja osporene usluge odvoza komunalnog otpada na tužitelju sukladno odredbi čl 219 st 1 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 Odluka USRH 84 08 96 08 Odluka USRH 123 08 ispravak 57 11 148 11 pročišćeni tekst 25 13 89 14 Odluka USRH i 70 19 dalje ZPP da tužitelj tijekom postupka nije dokazao pružanje navedenih usluga tuženici s obzirom da nije osporio njen prigovor da je nekretnina koja je u vlasništvu iste nepogodna za stanovanje pa da nije ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu