Uvoz tekstilnih proizvoda iz Kine

Datum: 22.02.2010, Ponedjeljak
Klasa: 413-01/10-01/56
Davatelj: Carinska uprava

U vezi vašeg upita o rizicima i mogućoj odgovornosti ako vam po osnovi vaše narudžbe iu inozemstva pristigne krivotvorena roba izvješćujemo Vas da je postupanje carinskih službenika u vezi s krivotvorenom i piratskom robom regulirano Uredbom o provedbi carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva Nar nov br 50 06 i 82 07 Međutim s obzirom da iz upita nije jasno da li se radi o kupnji putem interneta ili o osobnom uvozu u putničkom prometu te kolike bi bile točne količine i vrijednost robe koju se planira uvesti nismo u mogućnosti reći da li bi se kod uvoza takve robe primjenjivale odredbe Uredbe ili ne Naime Uredba se ne primjenjuje za robu nekomercijalne naravi koja se unosi u osobnoj prtljazi putnika ako se unosi u propisanoj količini i vrijednosti koja je sukladno važećim carinskim propisima oslobođena od plaćanja carine te ako ne postoji sumnja da je namijenjena komercijalnom prometu No u svakom slučaju će se procjenjivati komercijalni karakter robe i ukoliko se utvrdi da se radi o količinama koje nisu za osobnu uporabu takva roba podliježe postupanju po Uredbi Isto tako roba kupljena preko interneta te roba koju fizička osoba besplatno šalje fizičkoj osobi u RH podliježe postupanju po Uredbi Ukoliko se za takvu robu utvrdi sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva bit će pokrenut postupak sukladno Uredbi To znači da će Carinarnica kojoj roba bude podnesena zastati s provedbom zahtijevanog carinskog postupka ili postupanja i o tome izvijestiti ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja