Uzdržavanje djeteta


Predmet: Tužitelj, a radi se o mladoj i zdravoj osobi, tijekom postupka nije dokazao da je radno nesposoban i da svojim radom bilo u struci ili izvan nje ne može ostvariti dodatne prihode za svoje uzdržavanje, kao i uzdržavanje svoga maloljetnog djeteta.

Broj presude: Gž Ob-573/2020-2, od 26. kolovoza 2020.

, od 14.06.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Žalitelju treba ukazati na odredbu članka 310 stavka 1 Obiteljskog zakona Nar nov br 103 15 dalje ObZ po kojoj roditelj s kojim dijete stanuje svoj udio u obvezi uzdržavanja prema djetetu ispunjava kroz svakodnevnu skrb o djetetu a roditelj koji ne stanuje s djetetom obavezu uzdržavanja djeteta ispunjava zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja s tim da se po stavku 2 tog članka svakodnevna skrb o djetetu smatra jednakovrijednom zadovoljavanju materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja Iz navedenog proizlazi da imovina majke mlt tuženice i njeni prihodi nisu od utjecaja na odluku o uzdržavanju Točno je da prema Odluci o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta Nar nov br 32 19 prosječene potrebe maloljetnog djeteta dobi mlt tuženice iznose 1 061 kunu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu