Uzdržavanje djeteta


Predmet: Što se tiče mogućnosti majke da doprinosi za uzdržavanje, valja navesti da se u postupku radi uzdržavanja ne utvrđuju primanja roditelja koji stanuje s djetetom jer roditelj s kojim dijete stanuje svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta ispunjava kroz svakodnevnu skrb o djetetu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja.

Broj presude: Ob-75/2021-2, od 11. veljače 2021., od 10.05.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Sukladno odredbi članka 285 Obiteljskog zakona Nar nov br 103 15 98 19 dalje ObZ osoba koja prima i osoba koja daje uzdržavanje može tražiti da sud povisi ili snizi iznos uzdržavanja odluči o prestanku uzdržavanja ili promijeni način uzdržavanja određenog prijašnjom ovršnom ispravom ako su se okolnosti promijenile dok je prema odredbi članka 307 ObZ a sud dužan utvrditi ukupan iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje te ocijeniti potrebe uzdržavane osobe pri čemu će uzeti u obzir njezine prihode imovinsko stanje sposobnost za rad mogućnost zaposlenja zdravstveno stanje te druge okolnosti o kojima ovisi odluka o uzdržavanju dok će pri procjenjivanju mogućnosti osobe koja je dužna uzdržavati uzet će se u obzir njezino imovinsko stanje sva njezina primanja i stvarne mogućnosti stjecanja povećane zarade njezine vlastite potrebe i druge zakonske obveze uzdržavanja Kad se uzdržavanje traži za dijete sud je sukladno odredbi članka 311 stavak 1 ObZ a dužan utvrditi ukupne materijalne potrebe djeteta koje se odnose na troškove stanovanja prehrane odijevanja higijene odgoja obrazovanja skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta Prvostupanjski sud je pravilnom primjenom odredbe članka 307 311 stavak 1 te 314 i 317 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu