RRiF-ova trgovina

Naziv
Građenje, građevinske usluge i prodaja nekretnina 14.06.2022 Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Trajanje: 2 h 40 min
750,00 kn
Izaslani radnici - obračun doprinosa i poreza na dohodak 10.06.2022 Autori:
Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.
Trajanje: 5 h 10 min
750,00 kn
Uvođenje eura - priprema poduzetnika 10.06.2022 Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 4 h 0 min
750,00 kn
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka 23.05.2022 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje: 3 h 13 min
750,00 kn
Pripreme za uvođenje eura 18.05.2022 Autori:
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Ivana ŽEPIĆ , dipl. oec.
Trajanje: 2 h 10 min
750,00 kn
Računovodstvo proizvodnje 13.05.2022 Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ
Trajanje: 2 h 30 min
750,00 kn
Aktualnosti u obračunu PDV-a na usluge 10.05.2022 Trajanje: 2 h 50 min 625,00 kn
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka dobara 26.04.2022 Trajanje: 2 h 40 min 575,00 kn
Završne napomene uz predaju PD obrasca i uporaba dobitka u 2021. 12.04.2022 Trajanje: 2 h 5 min 575,00 kn
Zapošljavanje i rad stranaca u RH 29.03.2022 Trajanje: 3 h 10 min 625,00 kn
Troškovi na službenom putu i prilikom rada na terenu 29.03.2022 Trajanje: 3 h 30 min 625,00 kn
Transferne cijene u RH 28.03.2022 Trajanje: 2 h 17 min 1.000,00 kn
Novosti u PDV-u od 1. travnja 2022. i ostale aktualnosti 24.03.2022 Trajanje: 4 h 0 min 625,00 kn
Nove Posebne uzance u građenju 16.03.2022 Trajanje: 2 h 25 min 750,00 kn
Obračun ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih naknada 15.03.2022 Trajanje: 2 h 55 min 575,00 kn
GFI i PD za mikro i male poduzetnike 09.03.2022 Trajanje: 4 h 0 min 625,00 kn
Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za početnike 25.02.2022 Trajanje: 5 h 53 min 1.050,00 kn
Dobrovoljna prijava inozemnih dohodaka 25.02.2022 Trajanje: 2 h 35 min 575,00 kn
Ulaganje u kriptovalute poduzetnika i fizičkih osoba 21.02.2022 Trajanje: 2 h 40 min 575,00 kn
Godišnji obračun poslovanja komunalnih društava 17.02.2022 Trajanje: 2 h 0 min 625,00 kn
Godišnji obračun u graditeljskoj djelatnosti 16.02.2022 Trajanje: 3 h 7 min 625,00 kn
Godišnja financijska i porezna izvješća za 2021. godinu 04.02.2022 Trajanje: 4 h 45 min 625,00 kn
Godišnji obračun poslovanja obrtnika 02.02.2022 Trajanje: 4 h 20 min 625,00 kn
Ovrha na plaći i kompenzacije plaće 02.02.2022 Trajanje: 1 h 57 min 550,00 kn
Devizni sustav RH i obveza izvješćivanja HNB-a 01.02.2022 Trajanje: 1 h 30 min 500,00 kn