RRiF-ova trgovina


Naziv
Primitci sportaša i poslovanje sportskih klubova 24.05.2023 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 50 min
100,00 EUR
753,45 KN
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva 23.05.2023 Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 2 h 14 min
100,00 EUR
753,45 KN
Nove isplatne liste te način utvrđivanja plaće i naknade plaće 23.05.2023 Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 35 min
100,00 EUR
753,45 KN
Troškovi u poslovnoj praksi 22.05.2023 Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 2 h 25 min
100,00 EUR
753,45 KN
Godišnji odmori - praktična pitanja 15.05.2023 Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 2 h 17 min
100,00 EUR
753,45 KN
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga 03.05.2023 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 3 h 20 min
100,00 EUR
753,45 KN
Računovodstvo proizvodnje 18.04.2023 Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 2 h 50 min
100,00 EUR
753,45 KN
Posebnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama 04.04.2023 Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 0 min
100,00 EUR
753,45 KN
Neoporezivi primitci 29.03.2023 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje: 3 h 5 min
100,00 EUR
753,45 KN
Računovodstvo automobila i drugih vozila te korištenje službenih vozila u privatne svrhe 22.03.2023 Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Trajanje: 3 h 0 min
100,00 EUR
753,45 KN
Promjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 28.02.2023 Autori:
Antonija DUVNJAK , dipl. oec.
Nina MILIŠA-LEŽAJA , dipl. oec.
Trajanje: 3 h 39 min
100,00 EUR
753,45 KN
GFI i obrazac PD za mikro i male poduzetnike za 2022. godinu 20.02.2023 Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 27 min
100,00 EUR
753,45 KN
Godišnja financijska i porezna izvješća za 2022. godinu i ostale aktualnosti 02.02.2023 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje: 4 h 30 min
100,00 EUR
753,45 KN
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2022. i novosti u 2023. 31.01.2023 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Trajanje: 4 h 10 min
100,00 EUR
753,45 KN
Izmjene u radnim odnosima 27.01.2023 Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 5 h 25 min
100,00 EUR
753,45 KN
Obrazac PDV za prosinac 2022. i novosti u 2023. godini 11.01.2023 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 0 min
83,00 EUR
625,36 KN
Primjena novosti iz Zakona o radu u praksi 14.12.2022 Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 4 h 55 min
99,54 EUR
749,98 KN
Novosti kod obračuna plaće i drugih primitaka 13.12.2022 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje: 3 h 30 min
99,54 EUR
749,98 KN
Porezne i računovodstvene aktualnosti i priprema za godišnji obračun 08.12.2022 Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 5 h 15 min
99,54 EUR
749,98 KN
Godišnji popis imovine i obveza 07.12.2022 Autori:
Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 2 h 30 min
92,91 EUR
700,03 KN
Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2022. godinu 25.11.2022 Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 2 h 25 min
69,68 EUR
525,00 KN
Nadolazeće izmjene Zakona o radu 17.11.2022 Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 5 h 10 min
99,54 EUR
749,98 KN
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo 15.11.2022 Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Trajanje: 2 h 16 min
39,82 EUR
300,02 KN
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka 11.10.2022 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Trajanje: 3 h 47 min
99,54 EUR
749,98 KN
Računovodstveni i porezni položaj nekretnina 04.10.2022 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 2 h 50 min
82,95 EUR
624,99 KN