Videonadzor radnih prostorija

Datum: 17.06.2021, Četvrtak
Autor: H. V.

Može li i na koji način poslodavac uvesti videonadzor radnih prostorija?

Uporaba nadzornih uređaja je dopuštena radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija te smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom. Strogo je zabranjeno postavljanje nadzornih uređaja u prostorijama za osobnu higijenu i presvlačenje radnika te u prostorijama za odmor.

Poslodavac je obvezan prije donošenja odluke o postavljanju sustava videonadzora na prikladan način obavijesti radnike (primjerice, u obliku pisane odluke o uvođenju videonadzora, koja bi trebala utvrditi točnu svrhu i pravnu osnovu za uvođenje videonadzora, a koja bi bila objavljena na zaposlenicima vidljivom i dostupnom mjestu, kao što je oglasna ploča ili mrežna stranica poslodavca). Pored toga, poslodavac je obvezan i prilikom zapošljavanja pisanim putem (u ugovoru o radu ili putem posebne pisane obavijesti) obavijestiti zaposlenika da će biti nadziran videouređajima.

Poslodavac je obvezan označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija pod videonadzorom, s time da oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.

Više o uvođenju videonadzora i obvezama voditelja obrade osobnih podataka pročitajte u časopisu Pravo i porezi br. 6/21.

Povratak na vijesti