Vlasništvo posebnog dijela nekretnine


Predmet: Pravilno je prvostupanjski sud utvrdio da vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine, pa i sporednih dijelova na koje se proteže, nije uspostavljeno niti u okolnostima kada su faktično ispunjene sve pretpostavke njegovog osnivanja (bez ispunjenja predviđenog načina (modus stjecanja) uspostave - upisom u zemljišnu knjigu.

Broj presude: Gž-2888/2021-3, od 3. studenoga 2022., od 12.12.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Polazeći od navedenih utvrđenja i nesporne činjenice da predmetna nekretnina nije etažirana pa tako tuženici nisu niti upisani kao zemljišnoknjižni vlasnici posebnog dijela nekretnine prvostupanjski sud je utvrdio da nije uspostavljeno vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine na način da se isto proteže i na sporne sporedne dijelove koji su predmet ovog postupka sukladno gore citiranim odredbama čl 72 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 73 00 114 01 76 06 141 06 146 08 38 09 153 09 142 12 dalje ZVDSP i čl 24 Zakona o zemljišnim knjigama Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 114 01 100 04 107 07 152 08 126 10 55 13 i 60 13 dalje ZZK već da je riječ o dijelovima predmetne nekretnine koji služe kao zajednički pa je pozivom na odredbu čl 67 st 6 ZVDSP prihvatio tužbeni zahtjev u odnosu na prvotuženika dok je odbio tužbeni zahtjev u odnosu na drugotuženika jer više nije vlasnik predmetnog stana pa je prihvatio prigovor promašene pasivne legitimacije drugotuženika kao osnovan Imajući u vidu ovakva utvrđenja prvostupanjskog suda koja utvrđenja prvotuženik u tijeku postupku a niti u navodima žalbe nije s uspjehom osporio pravilno ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu