Vlasništvo predmeta ovrhe


Predmet: Predmnjevani vlasnik može uspješno štititi svoje pravo na predmetu ovrhe kada u postupku dokaže da je ovrhovoditelj bio nesavjestan, nepošten odnosno da je zloupotrijebio svoje pravo.

Broj presude: Rev 1830/2019-2, od 19. svibnja 2020., od 26.11.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prema odredbi čl 59 st 1 Ovršnog zakona Narodne novine broj 112 12 i 25 13 dalje OZ osoba koja tvrdi da u pogledu predmeta ovrhe ima takvo pravo koje sprječava ovrhu može podnijeti prigovor tražeći da se ovrha na tom predmetu proglasi nedopuštenom Prema odredbi čl 84 st 3 OZ a nakon zabilježbe ovrhe nije dopušten upis promjene prava vlasništva niti kojeg drugog stvarnog prava utemeljen na raspoložbi ovršenika bez obzira na to kad je ta raspoložba poduzeta Na sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanoj 22 veljače 2018 br Su IV 4 18 4 zauzeto sljedeće pravno shvaćanje Predmnjevani vlasnik može uspješno štititi svoje pravo na predmetu ovrhe kada u postupku dokaže da je ovrhovoditelj bio nesavjestan nepošten odnosno da je zloupotrijebio svoje pravo Glede pitanja nedostatka dobre vjere taj se prigovor ne može nekome predbacivati samo iz razloga što isti nije istraživao izvanknjižno stanje pa ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu