RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Vođenje prekršajnog postupka nakon izricanja upravne mjere

Predmet: Okrivljeniku kao vlasniku građevinskog obrta nije zabranjeno obavljanje ukupne djelatnosti, već samo iskopa komunalnog kanala ispred obiteljske kuće, pa takva mjera za okrivljenika nije bila prekomjerni teret stoga vođenje prekršajnog postupka nakon izrečene i izvršene upravne mjere u konkretnom slučaju ne predstavlja povredu načela ne bis in idem.

Broj presude: Gž-109/2017, 17. siječnja 2018.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Okrivljeniku kao vlasniku građevinskog obrta nije zabranjeno obavljanje ukupne djelatnosti, već samo iskopa komunalnog kanala ispred obiteljske kuće, ……., ……….. 20/1, pa takva mjera za okrivljenika nije bila prekomjerni teret stoga vođenje prekršajnog postupka nakon izrečene i izvršene upravne mjere u konkretnom slučaju ne predstavlja povredu načela ne bis in idem u smislu članka 4. Protokola 7 Konvencije. Tako da je prvostupanjski sud donio osnovanu i zakonitu odluku , slijedom čega je odlučeno kao u izreci ove odluke.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)