Računovodstvo, revizija i financije

Ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave prema novom Ovršnom zakonu
rrif - 12.2011, str. 15
Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
rrif - 12.2011, str. 22
Računovodstvo smanjenja vrijednosti imovine
rrif - 12.2011, str. 30
Računovodstvo ulaganja u osnovno stado – mliječne krave
rrif - 12.2011, str. 37
Kontrolni postupci u pripremi financijskih izvješća za 2011.
rrif - 12.2011, str. 44
Valutna klauzula i sitni inventar
rrif - 12.2011, str. 92
Kartična naplata i nesigurna potraživanja
rrif - 12.2011, str. 93
Božićnica i prigodni darovi
rrif - 12.2011, str. 95
Tko može i tko mora biti obveznik PDV-a u 2012.
rrif - 12.2011, str. 101
Primitci na koje ne treba obračunati doprinose
rrif - 12.2011, str. 108
Obilježja i pravni učinci porezne zastare
rrif - 12.2011, str. 115
Revizija poreza, doprinosa i sličnih davanja
rrif - 12.2011, str. 125
Zajednički pothvati – MSFI 11
rrif - 12.2011, str. 130
Što projekt za bespovratna sredstva treba imati
rrif - 12.2011, str. 132
Europsko zakonodavstvo o proračunskoj disciplini, poreznim reformama i revizorskim uslugama
rrif - 12.2011, str. 135
Rokovi ispunjenja novčanih obveza od 1. siječnja 2012.
rrif - 12.2011, str. 140
Escrow račun kao instrument osiguranja plaćanja (escrow accounts)
rrif - 12.2011, str. 145
Sanacija poduzeća: prije ili poslije stečaja
rrif - 12.2011, str. 153
Promjena načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima
rrif - 12.2011, str. 159
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2012.
rrif - 12.2011, str. 172
Uvjeti prodaje i način označavanja blagdanskih proizvoda
rrif - 12.2011, str. 178
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – prijedlog obrazaca i evidencija
rrif - 12.2011, str. 187
Radničko vijeće, tumačenje kolektivnog ugovora
rrif - 12.2011, str. 196
Kad ovrha prijeđe u parnicu
rrif - 12.2011, str. 198
Ustupanje tražbina (cesija) u uvjetima blokade računa
rrif - 12.2011, str. 203
Prezentiranje podataka u poslovnim izvještajima
rrif - 12.2011, str. 214
Novi propisi
rrif - 12.2011, str. 218
Financijska kriza i stav struke
rrif - 12.2011, str. 225
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
rrif - 12.2011, str. 227
Stručne informacije
rrif - 12.2011, str. 233