RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave prema novom Ovršnom zakonu

rrif - 12.2011, str. 15

Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca

rrif - 12.2011, str. 22

Računovodstvo smanjenja vrijednosti imovine

rrif - 12.2011, str. 30

Računovodstvo ulaganja u osnovno stado – mliječne krave

rrif - 12.2011, str. 37

Kontrolni postupci u pripremi financijskih izvješća za 2011.

rrif - 12.2011, str. 44

Valutna klauzula i sitni inventar

rrif - 12.2011, str. 92

Kartična naplata i nesigurna potraživanja

rrif - 12.2011, str. 93

Božićnica i prigodni darovi

rrif - 12.2011, str. 95

Tko može i tko mora biti obveznik PDV-a u 2012.

rrif - 12.2011, str. 101

Primitci na koje ne treba obračunati doprinose

rrif - 12.2011, str. 108

Obilježja i pravni učinci porezne zastare

rrif - 12.2011, str. 115

Revizija poreza, doprinosa i sličnih davanja

rrif - 12.2011, str. 125

Zajednički pothvati – MSFI 11

rrif - 12.2011, str. 130

Što projekt za bespovratna sredstva treba imati

rrif - 12.2011, str. 132

Europsko zakonodavstvo o proračunskoj disciplini, poreznim reformama i revizorskim uslugama

rrif - 12.2011, str. 135

Rokovi ispunjenja novčanih obveza od 1. siječnja 2012.

rrif - 12.2011, str. 140

Escrow račun kao instrument osiguranja plaćanja (escrow accounts)

rrif - 12.2011, str. 145

Sanacija poduzeća: prije ili poslije stečaja

rrif - 12.2011, str. 153

Promjena načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima

rrif - 12.2011, str. 159

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2012.

rrif - 12.2011, str. 172

Uvjeti prodaje i način označavanja blagdanskih proizvoda

rrif - 12.2011, str. 178

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – prijedlog obrazaca i evidencija

rrif - 12.2011, str. 187

Radničko vijeće, tumačenje kolektivnog ugovora

rrif - 12.2011, str. 196

Kad ovrha prijeđe u parnicu

rrif - 12.2011, str. 198

Ustupanje tražbina (cesija) u uvjetima blokade računa

rrif - 12.2011, str. 203

Prezentiranje podataka u poslovnim izvještajima

rrif - 12.2011, str. 214

Novi propisi

rrif - 12.2011, str. 218

Financijska kriza i stav struke

rrif - 12.2011, str. 225

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 12.2011, str. 227

Stručne informacije

rrif - 12.2011, str. 233
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)