RRiF-ova trgovina

Naziv
Sastavljanje prve prijave u posebnom postupku OSS 06.10.2021 Autor: I.P. Trajanje: 1 h 25 min 325,00 kn
Računovodstveni i porezni položaj nekretnina 28.09.2021 Autor: I.P. Trajanje: 3 h 0 min 475,00 kn
Volontiranje, ugovor o djelu i drugi oblici rada bez zasnivanja radnog odnosa 23.09.2021 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 25 min 475,00 kn
Građenje i građevinske usluge u poreznom i računovodstvenom sustavu 22.09.2021 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 22 min 475,00 kn
Računovodstvo proizvodnje 16.09.2021 Autor: I.P. Trajanje: 3 h 12 min 575,00 kn
Posebni postupci oporezivanja u e-trgovini 06.09.2021 Autor: M.H. Trajanje: 3 h 7 min 450,00 kn
Polugodišnji obračun kod neprofitnih organizacija 06.07.2021 Autor: I.P. Trajanje: 1 h 17 min 400,00 kn
Računovodstvo lizinga 16.06.2021 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 4 min 475,00 kn
Računovodstvo pripajanja i podjele d.o.o.-a 11.06.2021 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 10 min 475,00 kn
Dohodak iz inozemstva i isplate nerezidentima 10.06.2021 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 20 min 475,00 kn
Troškovi osoblja 09.06.2021 Autor: I.P. Trajanje: 3 h 0 min 575,00 kn
Organizacija radnog vremena 01.06.2021 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 25 min 475,00 kn
Oporezivanje turističkih agencija i obveze kod raskida ugovora o putovanju 25.05.2021 Autor: I.P. Trajanje: 3 h 10 min 500,00 kn
Aktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija 12.05.2021 Autor: I.P. Trajanje: 3 h 55 min 575,00 kn
Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljni dopust 05.05.2021 Autor: I.P. Trajanje: 3 h 10 min 575,00 kn
Godišnji odmori - praktična pitanja 04.05.2021 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 30 min 475,00 kn
GFI i PD za mikro i male poduzetnike 27.04.2021 Autor: I.P. Trajanje: 4 h 30 min 575,00 kn
Aktualna računovodstvena pitanja 23.04.2021 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 40 min 500,00 kn
Obračun troškova na službenom putu i za rad na terenu 22.04.2021 Autor: I.P. Trajanje: 3 h 30 min 500,00 kn
Izdavanje računa, fiskalizacija i blagajničko poslovanje 19.04.2021 Autor: I.P. Trajanje: 3 h 20 min 500,00 kn
Likvidacija, prestanak poslovanja bez provedbe likvidacije i stečaj d.o.o.-a 16.04.2021 Autor: I.P. Trajanje: 3 h 10 min 500,00 kn
Završne napomene uz predaju PD obrasca i uporaba dobitka u 2021. 15.04.2021 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 25 min 475,00 kn
Sažetak proračunskog računovodstva i financijski izvještaji za razdoblje siječanj-ožujak 2021. 02.04.2021 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 10 min 375,00 kn
PD za 2020.godinu - najnovije izmjene 26.03.2021 Autor: M.H. Trajanje: 20 min Besplatan
Aktualnosti u primjeni PDV-a 17.03.2021 Autor: I.P. Trajanje: 3 h 20 min 500,00 kn