Zahtjev za naknadu koristi od stvari


Predmet: S obzirom na to da u postupku koji je prethodio reviziji tužitelj nije dokazao vlasništvo nekretnine čiju predaju zahtijeva, sijedom čega je odbijen zahtjev za povrat stvari, pravilnom primjenom materijalnog prava odbijen je i zahtjev za naknadu koristi ostvarenih posjedovanjem te nekretnine, jer pravo na te koristi prema nepoštenom posjedniku ima samo vlasnik stvari.

Broj presude: Rev 703/2020-2, od 8. srpnja 2020., od 18.01.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Kad stranke ne mogu protiv pravomoćne drugostupanjske presude podnijeti redovnu reviziju iz članka 382 stavak 1 Zakona o parničnom postupku Narodne novine 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 84 08 57 11 148 11 25 13 i 89 14 dalje ZPP prema odredbi stavka 2 istog članka mogu podnijeti tzv izvanrednu reviziju ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana U takvoj reviziji stranka treba određeno naznačiti pravno pitanje zbog kojeg je podnijela reviziju i izložiti razloge zbog kojih smatra da je ono važno za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana članak 382 stavak 3 ZPP Međutim predmetna revizija u odnosu na odluke o nenovčanim zahtjevima tužbe te zahtjevu za solidarnu isplatu iznosa od 118 918 56 kn ne sadrži osnovne elemente takve izvanredne revizije pa ovaj sud ocjenjuje kako se ne radi o reviziji iz članka 382 stavak 2 ZPP Slijedom svega navedenoga kako revizija tužitelja u odnosu na te zahtjeve ne udovoljava pretpostavkama propisanim odredbama čl 382 stavak 2 i 3 ZPP za dopuštenost revizije to je primjenom odredbe članka 392 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu