Zahtjev za naknadu štete


Predmet: Kada je riječ o šteti iz prometa u kojoj je oštećenik osiguravatelju podnio odštetni zahtjev, zatezna kamata na neimovinsku i imovinsku štetu oštećeniku pripada od dana podnošenja odštetnog zahtjeva osiguravatelju, a to se odnosi na svaku štetu koju je osiguratelj mogao predvidjeti odlučujući o odštetnom zahtjevu.

Broj presude: Gž-624/2022-2, od 9. lipnja 2022., od 15.09.2022

Sud: Županijski sud u Bjelovaru

U ovome parničnom postupku je tužiteljica od tuženika tužbom podnesenom 24 svibnja 2018 zahtijevala isplatu ukupnog iznosa od 42 096 00 kn na ime naknade neimovinske i imovinske štete iz štetnog događaja prometna nezgoda koja se zbila 25 srpnja 2015 navodeći da tuženik isplatom iznosa od 62 600 00 kn u mirnom postupku po podnesenom odštetnom zahtjevu od 10 studenog 2015 nije nastalu štetu u cijelosti podmirio a tijekom postupka po provedenom medicinskom vještačenju te nakon zauzimanja pravnog shvaćanja Vrhovnog suda RH na sjednici Građanskog odjela održanoj 15 lipnja 2020 kojim su povećani Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade neimovinske štete tužiteljica je podneskom od 26 listopada 2020 postavila konačni tužbeni zahtjev za isplatom preostalog iznosa štete u ukupnom iznosu od 67 030 00 kn iznos od 60 010 00 kn na ime naknade neimovinske štete te iznos od 7 020 00 kn na ime naknade imovinske štete za tuđu pomoć i njegu Taj konačni tužbeni zahtjev je prvostupanjski sud u cijelosti prihvatio pa utvrdivši da je liječenje tužiteljice završeno krajem veljače 2017 prvostupanjski sud iz tog razloga tužiteljici kamatu nije dosudio kako je zahtijevala od dana podnošenja odštetnog zahtjeva već ju je na iznos neimovinske štete od 60 010 00 kn dosudio od dana podnošenja tužbe u ovome predmetu pa do isplate a na iznos imovinske štete od 7 020 00 je kamatu dosudio od dana donošenja prvostupanjske presude pa do isplate sve pozivom na čl 1103 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 i 78 15 dalje ZOO kojim je propisano ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu