Zahtjev za predaju u suposjed


Predmet: Time što nakon otuđenja predmeta spora tužitelj ima pravo nastaviti parnicu, to ne znači da procesna odredba čl. 195. st. 1. ZPP-a ima bilo kakav učinak na osnovanost tužbenog zahtjeva, pa će u takvim okolnostima sud dovršiti parnicu među istim strankama (ako na mjesto tužitelja nije stupio stjecatelj), ali će odbiti tužbeni zahtjev.

Broj presude: Gž-252/2022-3, od 21. lipnja 2022., od 15.09.2022

Sud: Županijski sud u Slavonskom brodu

Predmet spora je zahtjev tužitelja kao suvlasnika stambene zgrade u R prema tuženici također suvlasnici predmetne nekretnine da im preda u suposjed zajedničku prostoriju spremište koja se nalazi lijevo od ulaza u zgradu a koju tuženica drži u isključivom posjedu Pobijanom presudom navedeni tužbeni zahtjev tužitelja je odbijen unatoč utvrđenju prvostupanjskog suda da je predmetna prostorija zajednički dio zgrade a ne posebni dio zgrade koji bi zajedno sa stanom tuženice činio jedinstvenu cjelinu i da ju tuženica drži u isključivom posjedu i to u odnosu na tužitelje 1 J Č 2 I G 6 B O i 7 N Š jer su tijekom postupka prodali svoje stanove pa više nisu suvlasnici predmetne nekretnine i ne mogu s uspjehom tražiti predaju u suposjed a u odnosu na preostale tužitelje jer tužbeni zahtjev nije postavljen sukladno članku 46 stavku 2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 90 10 143 12 152 14 81 15 pročišćeni tekst dalje u tekstu ZV odnosno članak 64 stavak 2 Zakona o obveznim odnosima NN 35 05 41 08 125 11 78 15 i 29 19 dalje u tekstu ZOO obzirom da se ovdje radi o nedjeljivim obvezama pa je u tužbenom zahtjevu trebalo navesti da je tuženica dužna predmetnu prostoriju predati u suposjed svim poimence navedenim suvlasnicima dakle i onima koji nisu podnijeli tužbu a ne samo suvlasnicima tužiteljima što su tužitelji propustili učiniti Tužitelji u žalbi navode da je prvostupanjski sud pogrešno primijenio odredbe materijalnog prava odbijanjem tužbenog zahtjeva jer unatoč činjenici da su bivši suvlasnici nekretnine tužitelji 1 2 6 i 7 tijekom parnice a prije zaključenja glavne rasprave otuđili svoje stanove time nisu izgubili aktivnu legitimaciju u ovoj pranoj stvari pa je pogrešno primijenjena odredba članka 195 stavka 1 Zakona o parničnom postupku NN 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 Odluka USRH 84 08 96 08 Odluka USRH 123 08 57 11 148 11 pročišćeni tekst ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu