Zajednička imovina bračnih drugova


Predmet: Okolnost otplate kredita, nakon što je zajednička imovina bračnih drugova već stečena, ne utječe na promjenu njezinog stvarnopravnog karaktera bez obzira tko i iz kojih izvora teljskoj ostavi otplaćuje kredit.

Broj presude: Rev 126/2018-2, od 08. srpnja 2020., od 26.11.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravilno zaključivši da se ovaj spor ima razriješiti primjenom odredbi članka 277 i 287 Zakona o braku i porodičnim odnosima Narodne novine broj 11 78 51 89 i 59 90 dalje ZBPO koji je bio mjerodavan u vrijeme stjecanja sporne nekretnine sudovi su suvlasničke dijelove u zajedničkoj imovini tužiteljice i pok A P utvrđivali prema njihovom doprinosu u stjecanju sporne imovine sve u okviru činjenica koje su stranke u postupku iznijele i na temelju dokaza koje su predložile Prema odredbi članka 277 ZBPO imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe od te imovine njihova je zajednička imovina ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu