Zajednička pričuva


Predmet: Ako prijedlog za ovrhu ne sadrži osobni identifikacijski broj ovrhovoditelja, sud ili javni bilježnik će donijeti rješenje o ovrsi bez osobnog identifikacijskog broja ovrhovoditelja ako su ovrhovoditelji suvlasnici zgrade, a radi se o tražbini koja se naplaćuje u korist sredstava zajedničke pričuve.

Broj presude: Gž-1356/2022-2 od 12. rujna 2023. godine, od 09.02.2024

Sud: Županijski sud u Rijeci

7 Ovaj sud se slaže sa pravnim shvaćanjem prvostupanjskog suda koji je suvlasnicima stambene zgrade priznao svojstvo stranke dok je upravitelj ovlašten pokretati postupke u ime i za račun suvlasnika radi naplate zajedničke pričuve od suvlasnika koji tu pričuvu ne plaćaju Pri tome kako to ispravno prvostupanjski sud utvrđuje nije odlučno jesu li suvlasnici zastupani po upravitelju zgrade poimenice navedeni u tužbi ili samo kao suvlasnici zgrade Neosnovan je i navod iz žalbe da prijedlog treba sadržavati osobni identifikacijski broj stranke i da je presuda kao takva nerazumljiva jer tužena ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu