RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zajednička pričuva

Predmet: U konkretnoj situaciji kada međuvlasnički ugovor nije potpisala većina suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine, zakonsko je pravo svakog suvlasnika (tužitelja) naplatiti od tuženika (jednog od suvlasnika) neplaćenu dospjelu zajedničku pričuvu za utuženo razdoblje.

Broj presude: 15 Gž-181/18-2, od 2. siječnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Stoga, zbog pogrešnog pravnog pristupa prvostupanjskog suda da zbog nevaljanosti međuvlasničkog ugovora i ugovora o upravljanju tuženik, kao suvlasnik, nije obvezan plaćati zajedničku pričuvu, prvostupanjski sud je propustio utvrditi koliko iznosi pričuva koju je tuženik obvezan plaćati po samom zakonu, prema odredbi čl. 380. st. 2. ZV.

 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)