Zajednički dijelovi zgrade


Predmet: Ako terasa uzimajući u obzir smještaj, namjenu, mogućnost pristupa i mogućnost korištenja terase, služi za potrebe posebnog dijela nekretnine tada terasa nije zajednički dio stambene zgrade.

Broj presude: Rev 1595/2019-2, od 11. siječnja 2023. , od 13.04.2023

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

11 Predmet spora je zahtjev za uklanjanje drvene ograde i ograde od armiranog reljefnog stakla koje se nalaze na nekretnini stambena zgrada i dvorište a koji zahtjev tužiteljica temelji na tvrdnji da su sporne ograde postavljene na zajedničkim dijelovima navedene nekretnine 12 U postupku pred nižestupanjskim sudovima utvrđeno je kao nesporno da su tužiteljica i tuženica suvlasnice navedene nekretnine tužiteljica stanova na I katu a tuženica stana u suterenu te da vlasnici posebnih dijelova predmetne zgrade nisu sklopili međuvlasnički ugovor u smislu odredbe čl 375 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 i 152 14 dalje ZVDSP 13 Pošavši od utvrđenja da je prostor u naravi terasa koji se nalazi ispred stana tuženice a na kojem se nalaze sporne ograde zajednički dio zgrade prvostupanjski sud je prihvatio tužbeni zahtjev u odnosu na drvenu ogradu dok je odbio dio zahtjeva koji se odnosi na uklanjanje ograde od armiranog reljefnog stakla uz obrazloženje da tužiteljica nije dokazala da je staklenu ogradu postavila tuženica 14 Drugostupanjski sud je koristeći ovlaštenje iz čl 373 a ZPP a utvrdio da su u idejnom projektu zgrade prikazani balkoni prizemlja I kata ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu