Zaklada kao stjecatelj nekretnine

Datum: 12.05.2020, Utorak
Klasa: 410-20/20-01/32
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit u vezi s plaćanjem poreza na promet nekretnina u slučaju kada je stjecatelj nekretnine zaklada. Podnositelj upita navodi kako je opunomoćen osnovati zakladu sa svrhom obavljanja općekorisne djelatnosti te postavlja pitanje hoće li zaklada kao stjecatelj nekretnine biti obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju da dođe do prijenosa prava vlasništva nekretnine s udruge koja je zakladnik na zakladu.

U nastavku odgovaramo na postavljeno pitanje.
Odredbom članka 13. točke 1. Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“, br. 115/16. i 106/18.) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju, između ostalih, zaklade i fundacije. Navedeno oslobođenje je institucionalno što znači da su zaklade oslobođene od plaćanja poreza na promet nekretnina bez obzira na vrstu prometa te vrstu nekretnine koju stječu.
Slijedom navedenog, zaklada osnovana u skladu sa Zakonom o zakladama („Narodne novine“, br. 106/18. i 98/19.), kojim su uređeni osnivanje, pravni položaj i djelovanje zaklada, je oslobođena plaćanja poreza na promet nekretnina kada stječe vlasništvo nekretnina u Republici Hrvatskoj.

Povratak na mišljenja