Zakon o dodatnom porezu na dobit

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Dodatni porez na dobit utvrđuje se i plaća u uvjetima nepovoljnih gospodarskih okolnosti u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama ovoga Zakona na načelima pravednosti, jednakosti i razmjernosti prema kojima je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima. Dodatni porez na dobit obračunava se i plaća usporedno i neovisno o obvezi poreza na dobit i poreza po tonaži broda te drugih javnih davanja.

Porezni obveznik dodatnog poreza na dobit je obveznik poreza na dobit koji je u poreznom razdoblju za koje se utvrđuje obveza dodatnog poreza na dobit ostvario prihode veće od 300.000.000,00 kn.

Detaljnije o dodatnom porezu na dobit može se pročitati u prilogu časopisu RRiF br. 1/23. – Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2022. godinu za poduzetnike, str. 199.

Ovaj Zakon stupa na snagu 23. prosinca 2022. godine osim prekršajnih odredbi koje stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise