Zakon o elektroničkim medijima

Datum: 14.10.2021, Četvrtak
NN br. 111/2021

Zakonom se uređuju prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga, usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža, platformi za razmjenu videozapisa te interes Republike Hrvatske u području elektroničkih medija.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o elektroničkim medijima (Nar. nov., br. 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13. – ispravak).

Ovaj Zakon stupa na snagu 22. listopada 2021., osim čl. 51. i 101. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023.

Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise