Zakon o gospodarenju otpadom

Datum: 23.07.2021, Petak
NN br. 84/2021

Zakonom se propisuju se mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskoga zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka uporabe sirovina i poboljšanjem učinkovitosti uporabe sirovina te povećanjem recikliranja i ponovnog korištenja reciklata, što je nužno za prelazak na kružno gospodarstvo i osiguranje dugoročne konkurentnosti Republike Hrvatske i Europske unije.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) a postupci pokrenuti temeljem tog Zakona dovršiti će se po odredbama tog Zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu 31. srpnja 2021., osim čl. 101. ovoga Zakona i Dodatka V. t. 2. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 16. rujna 2021., čl. 17. st. 2. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. i čl. 17. st. 3. ovoga Zakona koji stupa na snagu 3. srpnja 2024.

Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise